NOVINKY Z OBLASTI OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Ekologické balenie

Podľa prieskumu GfK Panel Services Deutschland, ktorý bol realizovaný v roku 2019 spotrebitelia považujú ekológiu v oblasti obalov za dôležitý faktor. Až 25% opýtaných je ochotných priplatiť za ekologicky šetrné obaly. Tento výsledok odzrkadľuje súčasný trend ochrany životného prostredia a uvedomovanie si dopadov ľudskej činnosti na ekológiu. Na aktuálne trendy reagujú aj výrobcovia obalov, ktorí ponúkajú alternatívy k súčasne používaným obalom, ako napr. biodegradovateľné plasty, ktoré by sa vo vhodnom prostredí, teda tam, kde napríklad hnijú organické látky (napríklad tráva či bio odpad), mali rozložiť najneskôr do šiestich mesiacov; tak, že 90 percent sa premení na oxid uhličitý a vodu a zvyšných 10 percent sa môže použiť ako hnojivo.

V prípade záujmu o alternatívne ekologické balenie nás neváhajte kontaktovať.