Analýza balenia - baliaci audit

zistenie súčasných spôsobov balenia tovaru, produktov a používaný baliaci materiál

Návrh riešenia v oblasti balenia

na základe analýzy balenia vám navrhneme optimalizáciu balenia pri zachovaní rovnakých alebo zmenených typov balenia

Kalkulácia dopytovaného tovaru

na základe analýzy balenia a nášho návrhu vypracujeme kalkuláciu navrhnutého balenia

Zabezpečenie uskladnenia tovaru

krátkodobé alebo dlhodobé uskladnenie tovaru

Doprava tovaru k zákazníkovi

štandardný obalový materiál 3-10 dní, ostatné podľa termínu výroby

AKO PREBIEHA BALIACI AUDIT

Analýza aktuálne používaných obalov v podniku

Návrh optimalizácie balenia s dôrazom na kvalitu, cenu a ochranu tovaru

Vypracovanie komplexného návrhu, optimálneho balenia vrátane cenovej ponuky

Dohodnutie podmienok dodávky a splatnosti

Dodanie tovaru zákazníkovi